SMATRATE SE NATPROSJEČNO INTELIGENTNIM ? Dokažite to tako što ćete riješiti zadatak

Imamo interesantnu matematičku mozgalicu, gdje je potrebno završiti započeti niz.

Da li znate rješenje?

Mala pomoć:

Pogledajte malo mozgalicu i vidjet ćete da fale neki brojevi od 6 do 9, piše “Novi“.