Prvo se začudio, ali onda je shvatio da mu je otac dao NAJBOLJI BRAČNI SAVJET IKADA!

GKL

Prvo se začudio, ali onda je shvatio da mu je otac dao NAJBOLJI BRAČNI SAVJET IKADA!

 

89795_2sms