NIPOŠTO NEMOJTE PITI: Nakon što OVO saznate, nikad više vam neće pasti na um da pijete Caffetin!

Agencija za lijekove u Bosni i Hercegovini (AML) je donijela rješenje o odbijanju zahtjeva za oglašavanje lijeka Caffetin (paracetamol, propifenazon, kofein, kodein) tableta javnosti.

 

Caffetin dobro dođe za bolove, a znamo li koliko je štetan?

 

U obavještenju koje je izdala agencija za lijekove, navodi se da se radi o lijeku koji sadrži kodein, koji je opojna droga.

 

– Za kodein su prošle godine objavljene bizarne bezbjedonosne informacije. Svi lijekovi koji u svom sastavu sadrže kodein kao aktivnu supstancu su zabranjeni.