Moja pokojna baba je na samrti rekla samo jednu reč “kredenac”. Mi smo to shvatili kao

Screenshot_4-43-658x330

Moja poko­jna baba je na sam­rti rekla samo jednu reč “kre­denac”.

Mi smo to shvatili kao znak da ga je puno volela i da ga ne bacimo. Tako smo i uradili,ali je jedna fioka uvek bila zaključana. Juče sređu­jemo ja i majka staru kuću (kuću u kojoj je baka živela) i pod tepi­hom nađem ključić. To je bio ključić od te fioke. I svi onako radoz­nalo otključavamo fioku i imamo šta i da vidimo: baka je god­i­nama odva­jala od pen­z­ije i uspela je da sakupi 3.000 evra (pored toga bilo je i par čoko­lada i jedan ratluk,za goste). Uz to je bila i poru­kica koja je glasila:

“Deco, ovo je moja ušteđev­ina za crne dane, ali pošto ste vi glupi i sig­urno niste otvar­ali kre­denac, ili sna­jka nisi uopšte čis­tila moju kuću do sad, ovo potrošite na sebe, pošto ste moju sahranu već otplatili. Voli vas majka, svekrva, baka” Baba je kraljica. 😀

aktivan.info