GDE IMA LJUBAVI, TU UVEK DOLAZE BOGATSTVO I USPEH!

Jednom je jedna žena zalivala svoj vrt, kada je ugledala tri starca pred svojim vrtom. Nije ih poznavala, no svejedno im je rekla:
” Mislim da vas ne poznajem, ali mi se čini da ste gladni. Molim vas uđite unutra i pojedite šta god. ”

Starci su je upitali: ” Je li Vaš muž kući? ”
“Ne “, odgovorila je, nije.”
“Onda moramo otići, ” rekli su.

Uveče kada joj se muž vratio, žena mu ispriča što se dogodilo.
” Sada im možeš reći da sam se vratio i pozovi ih natrag, unutra “,
rekao je muž, i žena je otišla da pozove starce na večeru.
” Nažalost, ne možemo svi prihvatiti Vaš ljubazni poziv.”
Rekli su joj starci. ” Zašto ne ?

Upitala je iznenađena žena. Jedan od staraca pokaza na jednog i reče:
” Njegovo ime je Bogastvo.”
Potom pokaza na drugoga i reče:
” Ovomu je ime Uspeh.”
” Meni je ime Ljubav.”

” Sada pođi k mužu i skupa odlučite kojega biste od nas tri pozvali unutra.”
Žena se je vratila u kuću i sve ispričala mužu.
Muž presrećan reče:
” Super! Pozovi Bogatstvo da sa svim i svačim napuni našu kuću!”
na pak nije bila zadovoljna s njegovim predlogom:
” Zašto radije ne bih pozvala Uspeh ?”

Razgovor između njih je slušala njihova kćer i sva oduševljena rekla:
” Zar ne bi bio bolje pozvati Ljubav ? Naš dom bi potom bio napunjen Ljubavlju!”
Poslušavši savet njihove kćeri, muž je rekao ženi:
” Pođi i zamoli Ljubav neka bude naš gost. ”
Žena je pošla i upitala:
” Ko je od vas Ljubav ? Molim neka dođe i bude naš dragi gost.”
Ljubav je sedela u svojim invalidskim kolicima i skupa sa njima se odvezla u kuću.
Druga dva starca su krenula za njom.
Zaprepašćena žena je upitala zašto idu i Bogatstvo i Uspeh, kada je ona pozvala samo Ljubav?
Starci su u jedan glas odgovorili:
” Da si pozvala Bogatstvo ili Uspeh, druga dva bi otišli. No, ti si pozvala Ljubav i gde god Ona ide, nas dvoje je sledimo!”